Orkidémamman

Om mig

Jag har arbetat med barn med särskilda behov sedan jag var 17 år. Främst med barn/unga med NPF. Arbetat senaste 10 åren i skolans värld med elever med NPF och arbetar nu som ansvarig i en särskild undervisningsgrupp för elever i åk 7-9.
 
Jag har 3 egna barn varav de två yngsta har autistiskt syndrom, adhd, dysomni, trotsyndrom, motorisk koordinationsstörning. 
 
Jag har kämpat såväl med, men även emot skolans system för dessa barn. 

Vi är även familjehem till barn med NPF

Camilla Björknert

Jag sitter som skolombud i Autism Sverige i Kronoberg.
Jag har läst 30 hp autismspektrum på linneuniversitetet.
7,5 hp funktionshinderhinder och bemästrande.
Jag har gått Studiolll. 
 
Jag har föreläst för föreningar runt omkring och även på skolor i den kommun jag är verksam i. Jag har föreläst fps yrkeshögskolan Syd för blivande soecialistundersköterskor. 

Kontakta mig för att boka föreläsningar

Camilla Björknert

Föreläsare

Kom i kontakt med oss angående denna specifika soundtrack eller bara har allmänna frågor kring vad vi kan erbjuda!